Hva er wicked problems?

Wicked Problems er et begrep som oppstod på University of California, Berkeley, på slutten av 70-tallet, av Design- og arkitekturprofessor Horst Rittel. Begrepet ble brukt for å beskrive store samfunnsutfordringer som driver oss til vanvidd.

Utfordringer som er vanskelige eller tilsynelatende uløselige på grunn av motsetninger, ufullstendigheter og spilleregler som hele tiden forandrer seg.

Og nettopp fordi disse forholdene er så sammenvevd vil ethvert forsøk på løse problemet fra et ståsted bare stramme det til ytterligere. Nesten som et flokete fiskegarn. Så man må bruke tid og smidighet for å nøste opp i floken og gjøre den slakkere. Bare da kan man løse opp i problemet.

 

Mission impossible?

De fire mest vanlige grunnene til at man synes slike samfunnsutfordringer er vanskelige eller umulige er:

  1. Ufullstendig og/eller motsetningsfyllt kunnskap
  2. Et stort sprik i menneskegrupper og meninger involvert
  3. En stor økonomisk byrde, for aktører og samfunn
  4. At disse problemene er sammenkoblet og tungt relatert til andre samfunnsutfordringer

F.eks. er fattigdom relatert til utdannelsesnivå, sunnhet er koblet med fattigdom og så videre.

Disse utfordringene er i dag typisk henvist til politikere for å løses eller bare rett og slett ansett for tunge å håndtere og derfor forlatt. Samtidig er det disse utfordringene som plager våre byer og samfunn og berører oss hver eneste dag. Vi tror at disse utfordringene kan løses opp i gjennom bruk av designdrevet innovasjonsprosess, en intellektuell og kreativ tilnærming som tar utgangspunkt i empati, rapid prototyping, eksperimentering, verdikjedesamarbeid og åpen innovasjon – på tvers av sektorer og bransjer.

Vi tror på en framtid som er bedre enn vår fortid, gjennom å lete etter attraktive løsninger for alle bunnlinjer. People, planet & Profit.