people

NÅR SUMMEN ER STØRRE ENN DELENE

Innlegg fra Helly Hansen:

Helly Hansens historie starter i 1877. Etter å ha jobbet mange år som fisker begynte Kaptein Helly Juel Hansen og hans kone Maren Margarethe å produsere oljebekledning som var lin duk dyppet i linolje. Dette var starten på et firma som skulle leve videre i generasjoner og utvikle produkter som gir mennesker anledning til å utforske de mest ekstreme miljøene på kloden.

Helly Hansens DNA er bygd opp av kvalitet som forsikrer at brukerne skal kunne ferdes i sine rette elementer om det er på havet eller på fjellets topp.

Vi, akkurat som våre kunder og brukere lever for å være en del av vår natur og dens krefter.

Selvfølgelig blir det derfor at alt vi gjør må vi gjøre med naturen i tankene. Om Helly Hansens DNA er bygd opp av kvalitet så er Helly Hansens blodomløp bygd opp av bærekraft i forhold til mijø og de mennesker som produserer våre produkter.

KVALITET

Et teknisk plagg består av mellom 20-30 separate komponenter som blir satt sammen. Og da en kjede ikke er sterkere enn det svakeste ledd, betyr det at alle disse komponentene først må gjennomgå individuelle tester før de godkjennes for bruk i våre produkter. Helly Hansen har bygd sitt varemerke på kvalitet gjennom tiår. Vi har et tett samarbeid med material leverandører og klesfabrikker for å sikre kvaliteten på våre produkter. Vi vil at våre produkter skal kunne brukes i de tøffeste miljøer om og om igjen gjennom generasjoner.

MILJØ

Tekstilbransjen kommer med mange utfordringer koblet til miljøpåvirkninger, fra råmaterialer til fiber, tekstil og klesproduksjon så finner vi uønskede miljøbelastninger som må defineres og finnes løsninger på. Det å identifisere kjemikalier og prosessers miljø- og humantoxiska egenskaper i en global verdikjede fremstår som uoverkommelig og veldig kompleks for enkelte firmaer. Arbeidet med å samle aktører gjennom hele verdikjeden i en felles aksjon startet i 2000, da Bluesign ble stiftet. Frem til år 2000 baserte nesten alle firmaer sin miljørisiko på det som kalles RSL (Restricted Substance List). Industrien rant over av RSL’s som skulle følges, men ingen kunne garantere 100 % at dette ble gjort.

Bluesign arbeider delvis med en RSL, men mest av alt en «godkjent» liste. Alle materialer som er godkjent i forhold til Bluesign sine kriterier er garantert en produksjon som kun benytter kjemikalier som er uskadelige for miljø og mennesket. I tillegg kontrollerer og optimaliserer Bluesign produksjonen av materialene. Alle fabrikker som leverer Bluesign materialer må ha Bluesign godkjent produksjon. I tillegg til kjemikaliebruk ser de også på vannforbruk, rensing av vann, energibruk og karbondioksid utslipp.

Etter at Helly Hansen begynte å arbeide med Bluesign har vår leverandørkjede blitt betydelig mer transparent, og vi har i dag en policy om at Bluesign godkjente materialer alltid skal prioriteres. Gjennom denne policien og etter mange år med kompromisser, har Helly Hansen i dag klart å jobbe frem en Sports kolleksjon hvor 90 % av våre tekstiler er Bluesign godkjente.

Vi har fortsatt et godt stykke arbeid foran oss i forhold til det å øke antall Bluesign godkjente materialer for Workwear, og vi jobber kontinuerlig med R&D utvikling for å finne gode alternativer til kvaliteter der det kreves bruk av uønskede kjemikaler for å oppnå god beskyttelse, som for eksempel flammehemmende tekstiler.

Gjennom å være iherdige og jobbe tett sammen med våre leverandører har vi i løpet av de siste årene sett store fremskritt i forhold til miljøtilpassede prosesser og etterbehandlinger. Vi vet at det er fortsatt en lang vei å gå, men vi ser lyst på fremtiden.

MENNESKENE

Helly Hansen designer og utvikler alle sine produkter selv. De fleste av produktene kommer fra hovedkontoret i Oslo bortsett fra Mountain kategorien vår som blir utviklet i Vancouver. Vi eier ingen fabrikker selv, men samarbeider med leverandører som er eksperter på produksjon. For oss er det en selvfølge å produsere våre produkter i et så sikkert og trygt miljø som overhode mulig for alle som er involvert i vår leverandørskjede. Tekstilindustrien er bygd opp rundt relativt komplekse systemer med lange leverandørskjeder og flere underleverandører. Det er en utfordring å ha total kontroll. Helly Hansen jobber for å skape lange og tette relasjoner med alle våre partnere i leverandørkjeden. Noen av våre leverandører har vi jobbet med i over 30 år og vi bygger relasjoner som er er basert like mye på tillitt og felles interesser, som på et signert dokument. Helly Hansen har vært medlem av Etisk Handel siden 2003 og dette har vært med på å gi oss god innsikt i hvordan man skal forbedre dialogen mellom aller parter i leverandørkjeden.

 

TRIPPEL – «NÅR SUMMEN ER STØRRE EN DELENE»

Helly Hansen vil skape produkter som har mer enn en betydning, og hvor ingrediensene i produktet forsterker hverandre. Vi ønsker å oppnå en synergi effekt ved å tilby kompromissløs kvalitet laget med hensyn til miljøet som produktene brukes i og med respekt for menneskene som på en eller annen måte er i kontakt med produktet.

Helly Hansen ble født ved havet og oppfostret av fjellet.

For å overleve må vi ha produkter som tåler miljøet og for at miljøet skal overleve må det tåle produktene.

Trippel har gitt oss flere verktøy som vi skal bruke til å bygge videre på vårt fundament av kvalitet, respekt for miljøet og menneskene som er i kontakt med våre produkter.

Forbi er den tiden da bærekraft og økodesign betydde at utskiftning av et material ga et grønt produkt. Vi må nå dykke dypere ned i kunnskapsbrønnen for å komme opp med bærekraftige løsninger som vil vare i generasjoner.

For å skape bærekraftige produkter kreves det at vi ser på hele verdikjeden og snakker med alle interessenter i produktets livssyklus; fra kjemikal- og råvareleverandører, klesfabrikker, våre kunder og gjenvinnings institusjoner.

Helly Hansen har allerede begynt å utforske ideer rundt dette med skreddersøm av produkter som designes etter kundens reelle behov og ikke etter våre antagelser hva kunden vil ha.

Vi ser også at våre produkter har lang levetid og kan derfor brukes mer enn hva de ofte blir i dag. Vi tror derfor at disse produktene egner seg meget bra for leasing, slik at de kan benyttes av flere abonnenter over mange sesonger.

For å fortsatt være om bord i EL-bilen inn i fremtiden må vi skape nye relasjoner, utforske flere banebrytende forretningsmodeller og snu opp-ned på våre forutinntatte standpunkter slik at vi kan legge føringer for vekst i Helly Hansen samtidig som vi reduserer utslipp, øker resurseffektiviteten og hjelper til med å redusere miljøpåvirkningen.