50x100_1-12_N10

Alt som er stort har en gang vært lite

Innlegg fra Varner:

Det sies at den største grunnen til at vi utsetter gjøremål, er at utfordringene foran oss er overveldende. For oss er det å ha mulighet til å være med på å skape en positiv forskjell, det som gir arbeidet mening.

Helikopterblikk

I likhet med mange andre bransjer jobber vi med viktige områder som kjemikalier, ressursgjenvinning og arbeidsvilkår og levelønn. Dette er både krevende sammensatte oppgaver.

Det handler først om å se det store bildet. Få et helikopterblikk over det vi driver med og tegne et kart over hele virksomheten, hele verdikjeden, alle ledd, alle prosesser, alle produkter, fra A til Å. Det er ikke noe enkelt kart vi har foran oss. Det er omfattende og stadig skiftende. Vi ser at det er muligheter her for forbedring, og for å klare det må vi prioritere og sortere. Vi redder en sjøstjerne av gangen, og for den sjøstjernen vi redder gjør vi en fantastisk forskjell.

Utviklingen av arbeidet med bærekraft i Varner har vært enorm siden vi startet med dette for over ti år siden. Noe av det vi jobber med er synlig for kundene, men det meste er usynlige. Arbeid som ikke gir direkte uttelling på antall solgte produkter, men som er av stor betydning for oss.

2003 ble starten på denne viktige reisen. Vi ble medlem av det norske Initiativ for Etisk Handel, en medlemsorganisasjon som samler næringslivet, fagbevegelsen og frivillig sektor i en allianse som gjør det mulig å sammen møte disse krevende problemstillingene vi virksomheter ikke kan takle alene.

Krav til leverandører og samarbeid

Før den internasjonale lovgivning på tekstilrelevante kjemikalier (REACH) innen EU ble virksom, utviklet vi i samarbeid med Virke vår egen liste over uønskede kjemikalier i produksjonen. Vi satte krav til våre leverandører. Denne listen jobber vi kontinuerlig med å utvikle og implementere. Vi bruker mye ressurser på å teste produksjonen vår. Sikre oss at leverandøren har fulgt våre krav. Sikre at produktene skal være trygge for sluttforbruker og for de som står i produksjonen, og ikke minst for miljøet. Det er en kompleks problematikk som vi ikke kan jobbe med alene. Her er samarbeid nøkkelen. Kjemikaliegruppen, en svenskbasert interessegruppe for tekstilselskaper som ønsker å redusere bruk av kjemikalier i produksjonsprosessene, er sammen med akkrediterte testlaboratorier internasjonalt vår fremste samarbeidspartner.

Distribusjonskjeden har endret seg mye siden produksjonen skjedde her hjemme. I dag er det en lang vei og flere ledd mellom oss de som produserer produktene våre. Det er gjerne i land som ikke har like gode arbeidsrettigheter og kontrollorgan som oss. For at produksjonen vår skal bidra til utvikling, er det mange utfordringer som skal løses.

Tettere på produksjonen

For å kunne være tettere på produksjonen har vi etablert regionale kontorer i alle våre fire hovedmarkeder for produksjon. Tilstedeværelse i disse markedene gjør det mulig å samarbeide med våre produsenter og sammen jobbe for å bedre produksjonsforholdene der det er nødvendig.

Vi har gjennom årene bygget opp et system for både kartlegging og oppfølging av sosiale forhold i produksjonen.

I juni 2013 ble vi en del av The Accord Bangladesh. Dette er en bindene avtale mellom arbeidsrettsorganisasjoner, fagforeninger og tekstilselskaper. Målet med avtalen er å sørge for at alle tekstilfabrikker i Bangladesh er trygge arbeidsplasser. Som følge av avtalen så gjennomføres det uavhengige inspeksjoner av bygningssikkerhet, elektrisk sikkerhet og brannsikkerhet på alle våre fabrikker. Inspeksjonene danner grunnlaget for en plan med utbedringer som må gjennomføres. Opplæring og aktiv deltakelse fra arbeidere er også en del av programmet. Et viktig prosjekt for de arbeiderne det gjelder.

Vi har i 2015 kjørt flere prosjekter på produksjonsstedene våre som tar sikte på å forberede sosial dialog mellom arbeidere og ledelse på fabrikkene. Alle disse prosjektene er små i den globale konteksten, men alt som er stort har også en gang vært lite.

Re-use your bluesreuse-your-blues-720x555

Re-use your blues er ett av de synlige prosjektene. Cubuskampanjen har vært i gang siden nyåret. Sammen med vår samarbeidspartner Fretex har vi samlet inn brukte jeans i alle Cubusbutikker. Noen andre får glede av det du ikke lengre trenger. Ønsket er at mest mulig skal gjenbrukes, så dersom jeansen din er ødelagt, kan den bli til en fin shorts eller noen pussefiller. De buksene som er for slitte eller ødelagte, går direkte til energigjenvinning. Av alle klær som blir levert inn til disse sorteringsanleggene, går 77,8 % til gjenbruk/ombruk, 19,2% til materialgjenvinning og 3% til energigjenvinning. Ved salg går 10% rett til Frelsesarmeens sosiale arbeid. Plagget kan også bli delt ut via deres hjelpearbeid som gjør at buksen kan varme flyktninger eller noen som bor på gata. På den måten får jeansen din uansett et nytt liv med en ny eier!

Svanemerking

Satsningen på Svanemerkede produkter er et annet prosjekt som kommer til å bli synlige i butikken frem mot sommeren. Du kjenner det allerede fra dagligvarebutikken. Toalettpapir og såper merket med Svanen. Et grønnere, sikrere valg. Men visste du at du også kan velge svanemerkede klær til dine mest dyrebare? Til de aller minste. Til sommeren kommer vår første Svanemerkede kolleksjon for baby i økologisk bomull. Kun nøye utvalgte, svanegodkjente kjemikalier er brukt i prosessen. Alle ledd i produksjonsprosessen er sikret, fra dyrkningen av bomullen til det ferdige produkt.

Fortsatt en lang vei å gå

Felles for alle disse prosjektene er vårt mål om å drive business på en forsvarlig og ansvarlig måte. Vi jobber ut fra et produktlivssyklus hvor produktkvalitet og produktsikkerhet, produksjonsforholdene på fabrikkene vi benytter oss av for vår produksjon, og miljø står sentralt.

I det store perspektivet er det noen sjøstjerner som er reddet, men alt som er stort har en gang vært lite.

Sammen med resten av bransjen har vi fortsatt en lang vei å gå og vi står stadig ovenfor nye utfordringer. Men ser vi tilbake på det som er gjort, ser vi at vi har tatt mange riktige steg og vi har gjort oss noen viktige erfaringer underveis.

Trippelprosjektet er i ferd med å gi oss nye briller. Sammen med de andre deltakerne har vi muligheten til å bidra enda mer. I samarbeid sette en ny dagsorden. Og det er det som gi arbeidet mening.

 

Annabelle Lefébure-Henriksen, – Sustainability Manager, og Christiane Fagertun, – Quality Assurance Manager, Varner Retail.

VGALE_Annabelle_Lefebure_henriksen_S_H