Bilde 05.08.14

Innlegg fra Just Fashion:

”Hva om vi kunne bygge garderobe slik man gjorde før masseproduksjonen tok oss? Der prosessen designet har vært igjennom er nærere og saktere, slik at man kan se hva kvalitet betyr. Det er Just Fashion’s ønske og drivkraft”

Verden til Norge og Norge til verden

Just Fashion formidler design av høy kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet der produksjon og metode står i fokus. Vi har i dag 24 designere i vår nettbutikk, fra Norge, Sverige, Danmark, Island, Tyskland, Nederland, England, Russland, Litauen og Portugal. Vi selger globalt og kuraterer et univers der designere har ulike visuelle preferanser, men en fellesnevner i et kontemporært uttrykk, høy kvalitet og designtalent.

Vi tror ”etisk” kan være en bonus, ikke ett offer man gjør, og vi vet at etikk og mote ikke er motsetninger. Vår innstilling er at ingenting er umulig, det er bare ikke gjort på en dag.

Ikke sort hvitt

Just Fashion ble etablert som selskap av Marte Djupesland høsten 2013, og lansert online sommer 2014. Ved lanseringsdato var det 7 designere om bord. Sakte har vi vokst oss større.

Måten vi jobber med designerne våre på skiller oss fra andre plattformer for sakte mote. Vi utviklet tidlig rammeverket for arbeidet gjennom ”Checklist for New Suppliers” og ”Further Information Document”, og hver prosess med en ny designer starter med utfylling av disse. Det er på dette stadiet vi blir engasjerte og ser kjærligheten designerne har for egen produksjon. Det ligger tonnevis av kunnskap og omtanke bak hvert skritt de har tatt.

Ved å involvere oss og sette fokus på detaljert kartlegging, setter vi i gang en prosess der vi og designer sammen jobber mot å flytte ting. Det handler ikke om hva man kan selge seg som, men hva man faktisk gjør. Hvilke intensjoner man har.

Vi elsker å se den dialogen vi kan oppnå mellom oss og designer, og designerne imellom. Vi ser mer og mer at nærhet til prosess og produksjon er så mye mer verdt enn en hvilken som helst kjøpt sertifisering med skjemaer som skal fylles ut men kanskje sjelden følges opp. Derfor er vi alltid glad i designerne som finner en base og blir en plass lenge, for det gir en utrolig fin grobunn for tillitt, økt forståelse og gode resultater.

Just fashion opererer med drop shipping. Det vil si at bestillingen videresendes til designer som sender varen direkte til kunde via sitt eget shippingsystem. Dette fungerer veldig godt med Made to Order, som vi ønsker å gjøre mer av, der varen først produseres etter bestilling. I dag representerer vi 9 designere som jobber etter Made To Order prinsippet.

Ingen enkle løsninger.

Tekstilproduksjon har mange lag og er en ekstremt kompleks industri. Det handler om så mange detaljer, som kulturforskjeller, politiske vilkår, språkforvirring, trust-issues mellom land osv. Ofte har leverandørene man jobber med også underleverandører, og underleverandører av underleverandørene igjen.

For å synliggjøre denne differensieringen og detaljene som finnes her, utviklet vi symbolene våre. Disse bygger på alle deler av produksjonen og omhandler mennesker, dyr og miljø. De gjør det enklere å forstå at det sjelden handler om enten eller, men om en pågående prosess. Vi kan umulig vite alle detaljer men vi kan fortelle det vi vet. Gjennom fortellinger og ”behind the scenes”-materiale, kan man følge produktets reise fra designerens skissebord via menneskene ved maskinene, til det ferdige produktet.

s03_justfashion_symbols

Skjermbilde 2016-04-08 09.03.17

 

Veldig få konsumenter velger kun ut ifra samvittighet. De velger intuitivt og ofte på impuls. Det som står fremst er behov og visuelle kvaliteter. Derfor må Slow Fashion være det det lover å være. Gode produkter som holder over lengre tid. Produktene våre må være et fullverdig alternativ til det som eksisterer på markedet i samme prisskikte. Det visuelle må holde et høyt nivå, slik at man kan behandle butikken som en multibrand-store og finne interessant design, uten å måtte tenke over og vurdere bærekraft i det man gjør de visuelle valgene.

Framtiden

Vi vet vi har utfordringer, særlig i forhold til enkelheten andre aktører kan tilby. Vi kan ikke og vil aldri levere på dagen med gratis retur. Vi har ikke 3 for 2 for det finnes kanskje ikke 1 enda.

Vårt våpen er det motsatte. Lite-sakte-unikt-involvert.

 

Ekte historier treffer. Den fordelen har alle som produserer kontrollert. De kan fortelle sine historier med hjertet.

Vi tror løsningen for oss i framtiden er å gå enda saktere. Å tilby unike produkter laget i samarbeid med kunden. Å vente på noe kan da være en god ting. Og vi tror også man etter hvert kan selge ideer framfor selve produktet. Det lages en plass og selges en annen. Det er en demokratisk tanke i det, og en besparelse som virker som den rette måten å tenke framtid på for oss. Man kan tilby en nærhet som high-street ikke kan gi.

En annen fin utvikling vi har tro på er samarbeid og det å dele. Vi ser at designerne i vår stall ønsker å være en del av et felleskap. Vi har flere tilfeller der vi kan knytte designere fra ulike land sammen for å finne ut hvordan de kan dele erfaringer over landegrenser. Trenger du en Pr kontakter i Nederland? Klart det! Hvilke butikker kan jeg passe inn i København? Kan jeg få tilgang til din GOTS stoffleverandør?

Vi håper arbeidet vi gjør kan fremme forbrukermakt og redusere hemmelighold. Å gi flere rettigheter og muligheter til flere mennesker i produksjonskjeden. Vi håper vi klarer å være med på å spare miljøet og påvirke produksjon slik at ressurser brukes på andre mer nytenkende og bærekraftige måter (New Tech). Og vi håper vi kan være med å endre forbrukers evne til å se verdi i klærne de bærer, og hjelpe dem å forstår at de har endringsmakt.

Marte Djupesland, entreprenør og grunnlegger, Just Fashion.

JUst Fashion launch av webbside/ middag mars 2014