IMG_8088

Trippel Tekstil spinner avgårde

Trippel Tekstil er godt i gang! Første fase, Utforske, er gjennomført, med arbeidssamlingene Ny innsikt og Analyse. Vi har blitt kjent og funnet vårt felles språk og formuleringer rundt floken vi har kommet sammen for å løsne opp i. Vi er en dedikert arbeidsgruppe på 30 pers fra ulike selskaper i verdikjeden med verdifulle erfaringer og kompetanseområder som utfyller og utfordrer hverandre.

Vi har sett til andre case og bransjer, både fra innland og utland, sett på trender, utfordret etablerte sannheter i bransjen og utforsket brukerens behov og ønsker.

Hver og en har vært “ute i felten” og snakket med eksperter, idealister, sosialentreprenører og ekstremister innenfor tekstil og bærekraft, for å få ulike synspunkter og innspill. Basert på arbeidet har vi formet en hel haug med nye innsikter som vi nå er i ferd med å destillere ned til ett sett nøkkelinnsikter. Det er disse nøkkelinnsiktene som skal låse opp for nye muligheter. På neste samling, Lage, skal vi begynne å utvikle konseptidéer.

Noen uttalte tanker så langt fra deltakere i gruppa:

“Jeg har hatt mange tanker rundet gjenbruk og bærekraftighet. Ved å være er håper jeg å sette mer fokus og få frem konkrete konsepter, som kan være med å sette føringer videre arbeid og igjen kan spire til nye ideer.”

“Jeg ser på trippel som en kjempe fin mulighet til å lære mer om mote- og tekstilbransjen. Håper også å knytte nye kontakter, som i fremtiden kanskje kan bli samarbeidspartnere.”

“Vi trenger nye ideer, vi har gjort mye i CSR, og nå lurer vi på hva som blir neste skritt når man har kartlagt alt. Hvordan kan vi bli bedre? Håper å finne er bra konsept, som er vinn-vinn. For kunden, oss og miljøet. Kan vi endre mindset?”

“Motivasjonen min for å være her er å finne nye, spennende løsninger som setter mote og bærekraft sammen. I tillegg er det spennende å se om man kan finne noen nye samarbeidspartnere!”

Gjennom innlegg her på siden fra de ulike aktørene skal vi lære de enda bedre å kjenne. Hva de er opptatt av, hva de allerede har gjort og gjør på området tekstil og bærekraft og hva de tenker om fremtiden. Stay tuned!

IMG_8099