Bilde: Scandinavian Design Group

Kjære bedriftsleder

Bilde: Scandinavian Design Group

Vi forstår at du har det vanskelig. Miljøvernminister Tine Sundtoft har gitt deg og næringslivet en stor del av ansvaret for å kutte norske klimagassutslipp, men aksjonærene dine vil ha kortsiktige gevinster. TNS Gallups Klimabarometer forrige uke viste at flere vil ha mer handling, men færre ser resultater. Du har brukt penger på miljøsertifisering og skrevet flott på hjemmesiden deres om visjonen for 2020, men det skjer få store endringer i dag.

Du er ingen klimafornekter. Snarere tvert i mot. Du vil gjerne bidra. I følge FNs Global Compact mener 8 av 10 norske ledere at miljø- og samfunnsansvar vil være et konkurransefortrinn i fremtiden. Dokumenterte tiltak er allerede et krav i statlige anbudsprosesser.

Du leser stadig om andres solskinnshistorier. Stormberg vinner priser for bærekraft og omdømme. Storebrand flytter penger ut av miljøsvin og over i grønne sparefondsgriser. Direktøren i Apple ba nylig aksjonærer som ikke ville ha klimatiltak om å investere et annet sted.

Vi vet du også gjerne vil. Og noe får du til. Men skal vi nå målene om norsk utslippsreduksjon, må også næringslivet ha en mye raskere omstillingstakt. Ikke bare olje-, energi- og transportsektoren. Men alle bransjer. Ikke minst dere som jobber med bygg, mat og forbruksvarer.

Du mener kanskje kundene dine ikke vil betale mer for en grønnere versjon av dagens produkter? Stadig flere beviser at flere forbrukere har stor betalingsvilje, bare alternativene blir attraktive. Tesla fikk elbilen på salgstoppen. Noen av de raskest voksende selskapene i USA de siste årene, har bærekraft som grunntanke. Som den rene såpen Method, Burt’s Bees eller Honest Tea.

Mens du og dine kollegaer jobber iherdig med beste praksis, har bransjen din, kundene dine og samfunnet et økende behov for neste praksis. Der du vil selge en dings, har kunden først og fremst et behov, som gjerne kan dekkes med en tjeneste. Tenk bare hvordan Spotify har flyttet musikken fra en plate til fri tilgang. Tilsvarende har Michelin gjort med produktet dekk om til et abonnement på god rulling. Innovasjon krever at vi tenker utenfor boksen. I dag trenger vi mer grønn innovasjon. Da må du lete etter løsninger uten den begrensende boksen.

Det er også lett å skylde på andre i verdikjeden, politikere eller andre interessenter. Ta dem heller med i innovasjonsprosessen din! Berkeleyprofessor Horst Rittel har skrevet om Wicked Problems; de store, komplekse og kontekstuelle utfordringene. Gro Harlem Brundtland sa at ”alt henger sammen med alt”. Vi kaller det floker. Det nytter lite å nøste i hver vår ende eller kun feie for egne dører. Samarbeid om å løse opp i slike floker kan få frem de virkelig store verdiene. Både for fellesskapet og for enkeltbedriftene.

I fjor hadde vi gleden av å treffe Harvardprofessor Rebecca Henderson, på World Innovation Forum i New York, hvor hun holdt en forelesning om bedrifters ansvar for å være en del av disse flokenes løsning. Fordi de har mulighet til å tjene penger på det. Og akkurat det tror vi vil være det som får supertankeren til å snu. Det kommer til å bli lønnsomt å være grønn, fordi forbrukere vil ha det. Vi vil fortsette å konsumere, spise, drikke, kle oss, kjøre bil, reise på ferier og alt det andre vi gjør. Men hvis vi får velge det grønne, som er mer attraktivt en det vi hadde i går. Ja, så gjør vi jo det.

Vi tror at dagens store og flokete samfunnsutfordringer er morgendagens forretningsmuligheter. Gjort på den riktige måten, så klart.

Vi er ikke sinte. Vi er bare litt skuffa. Din motivasjon trenger ikke være en klapp på skulderen fra ministeren eller miljøbevegelsen, men i egen bunnlinje. Du har bokstavelig talt alt å tjene på å snu dagens flokete samfunnsutfordringer til morgendagens forretningsmuligheter.

 

Vi vil gi deg to enkle tiltak du kan gjøre allerede i dag.

Tiltak nummer 1: Spander arbeidslunsj på dem som jobber med samfunnsansvar og alle som jobber med forretningsutvikling. Det viktigste og riktigste dere gjør er ikke først og fremst hvilket sertifiseringsstempel dere har på døra, i årsrapporten eller på emballasjen, men hvordan dere evner å bringe hele kjernevirksomheten fremover. Du har ansvar for hvilke verdier som skal være driver for deres videre økonomiske vekst.

 Tiltak nummer 2: Spander en arbeidslunsj på kunder og leverandører. Dere møtes uansett på messer og bransjetreff. Uansett hvor geniale de ansatte fra forrige lunsj er, sitter de kun på en liten del av løsningen.

 

Det finnes ingen gratis lunsj, men vi lover at innovasjon for samfunnsansvar vil betales tilbake tre-folds: For samfunnet, for kundene dine og på din egen bunnlinje.

 

Med vennlig hilsen Innovasjonsprogrammet TRIPPEL

v/ Mads Bruun Høy, Scandinavian Design Group

og Benedicte B. Eie, Stiftelsen GreeNudge